FAQs Complain Problems

बुलिङटार गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा दान गर्न इच्छुक जग्गादाताहरुमा १५ कार्य दिने सूचना।

दान गरिने जग्गाको लागि आवश्यक न्युनतम सर्तहरुः

- हालको बुलिङटार गाउँपालिका कार्यालयलाई केन्द्र मानेर बढिमा एक किलोमिटर (१ कि मी) भित्र  हुनु पर्ने। ( सबै भन्दा नजिकको जग्गालाई प्राथमिकता दिइने)

- न्युनतम क्षेत्रफल रोपनी-आना-दाम-पैसा (६-८-०-०) हुनु पर्ने।

- दान गर्ने व्यक्ति एक वा सो भन्दा बढि सामुहिक रुपमा समेत दान गर्न सकिने।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: