FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/०३/२४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९-८० 07/09/2022 - 12:12 PDF icon IMG_20220709_0002.pdf

मिति २०७९/०३/०६मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 06/21/2022 - 11:34 PDF icon karyapalika nirnaya 0306.pdf

मिति २०७९/०२/२३ गते कार्यपालिकाले पास गरेका निर्णयहरु

७८/७९ 06/17/2022 - 11:40 PDF icon karyapalika 0790223_20220606_0001.pdf

मिति २०७५/१२/०५गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु

७५/७६ 03/19/2019 - 15:13 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२।०५.pdf

मिति २०७५/१०/१८गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु

७५/७६ 02/01/2019 - 16:06 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 10.18.pdf

मिति २०७५/९/३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु

७५/७६ 01/04/2019 - 12:13 PDF icon New Doc 2018-12-18.pdf

मिति २०७५/७/२७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु

७५/७६ 11/13/2018 - 14:58 PDF icon New Doc 2018-11-13.pdf