FAQs Complain Problems

शहिद शुक्र प्रा वि

बुलिङटार-२, टाँडीस्वारा

विद्यालय तह:

विद्यालयको किसिम:

प्र.अ.को नाम,थर: 
ऋषिश्वर बकावल
फोन नं.: 
9869058534